Bapa badé ……………….ayeuna ? Abdi badé neda ti payun atuh.

Bapa badé ……………….ayeuna ? Abdi badé neda ti payun atuh.

a) emam

b) neda

c) tuang

d) dahar

Jawaban: C

Leave a Reply

Your email address will not be published.