Yang bukan merupakan syarat wajib puasa adalah

Perhatikan syarat-syarat berikut!

Berakal

Baligh

Mampu berpuasa

Musafir

Yang bukan merupakan syarat wajib puasa adalah nomor …

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Jawaban: d

Leave a Reply

Your email address will not be published.