Simpulan novel tersebut adalah….

Pelogia Vlassau adalah istri montir pabrik bernama Michair Vlassau. Yang menjalani perkawinan diantara siksaan fisisk dan caci maki. Popel vlassay adalah anak Pelogia. Ia aktif dalam gerakan kaum buruh. Ya salah satu tokoh dlam gerakan kaum bruruh untuk kebenaran dan keadilan. Povel menjadi pusat dari seluruh proses. Penyadaran awal dalam diri Pelogia . Proses ini membawa pelogia memperjuangkan cita-cita nya mengenai keadilan sosial dan kemanusiaan. Ia bukan lalgi ibu yang pasif dan menerima nasip. Ia menjadi “ Ibunda“dari perjuangan itu.

Simpulan novel tersebut adalah….
a.    Ibu dan anak sama-sama memperjuangan nasib buruh.
b.    Keluarga yang selalu yang selalu memperjuangkan  keadilan bagi kaum buruh.
c.    Povel memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kaum buruh.
d.    Pelogia, ibu yang tidak pernah takut dalam memperjuangkan buruh
JAWABAN : C