Nabi yang memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah yang mempunyai dua istri yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Beliau mempunyai seorang anak dari Siti Hajar bernama Ismail dan seorang anak dari Siti Sarah yang bernama Ishaq. Beliau adalah …

Nabi yang memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah yang mempunyai dua istri yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah.

Beliau mempunyai seorang anak dari Siti Hajar bernama Ismail dan seorang anak dari Siti Sarah yang bernama Ishaq. Beliau adalah …

a. Nabi Adam as

b. Nabi Idris as

c. Nabi Ibrahim as

d. Nabi Hud as

Jawaban: c

Leave a Reply

Your email address will not be published.