Sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Pengertian sejarah tersebut dikemukakan oleh….

Sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Pengertian sejarah tersebut dikemukakan oleh….
a. Taufik Abdullah
b. Moh. Yamin
c. R. Moh. Ali
d. Kuntowijoyo
e. Benedeto Croce
Jawaban: b

Leave a Reply

Your email address will not be published.