Dika sedang latihan baris-berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke Utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik (1, 1), maka koordinat Dika sekarang adalah….

Dika sedang latihan baris-berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke Utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik (1, 1), maka koordinat Dika sekarang adalah….

A. (0, 3)
B. (4, 0)
C. (5, 4)
D. (4, 3)

Kunci Jawaban: C

Leave a Reply

Your email address will not be published.