Sebutkan ciri-ciri Kingdom Animalia!

Sebutkan ciri-ciri Kingdom Animalia!

Jawaban:

Ciri-ciri Kingdom Animalia

a. Semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia merupakan organisme eukariotik.
b. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia merupakan multiselular.
c. Animalia tidak mempunyai dinding sel.
d. Animalia dapat bergerak aktif.
e. Tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof.
f. Habitat darat dan aquatik.
g. Bereproduksi secara $ek$ual dan a$ek$ual, a$ek$ual diantaranya; fragmentasi dan tunas.
h. Kingdom ini mempunyai keanekaragaman paling tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.