Darah serangga mempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut.

Darah serangga mempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut.

1) Hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan.
2) Berwarna merah muda.
3) Mengandung hemosianin.
4) Hanya digunakan untuk mengangkut O2 dan CO2.
5) Untuk mengangkut sari makanan dan udara pernapasan.

Ciri dan fungsi darah pada serangga adalah …
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 4)
d. 3) dan 4)
e. 3) dan 5)

Jawabannya: b

Leave a Reply

Your email address will not be published.